REFERENCE

VEOLIA Energie ČR a.s.

Elektrárna Ostrava Třebovice – rekonstrukce  kotle č. 4

ŠKODA VAGÓNKA a.s.

1. Máje 3176/102, 70300 Moravská Ostrava a  Přívoz, – elektroinstalace montážní hala – montovna vagónů

ARCELOR Mittal Ostrava a.s.

Rekonstrukce ovládání dopravníkových cest Aglomerace sever

ARCELOR Mittal Ostrava a.s.

Odprášení systému zařízení Vysoké pece č. 3

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.

Ostrava – Elektronický požární systém 1 VÚ Kvarto – kabelové prostory + olejové sklady

ARCELOR Mittal Ostrava a.s.

Odprášení aglomerace Jih

ZŠ Český Těšín

ul. Slovenská – kompletní rekonstrukce osvětlení

KOMTERM Morava s.r.o.

provoz Kopřivnice – Rekonstrukce rozvodny a kopka 22kV

SPOLCHEMIE a.s.

Ústí nad Labem, Dodávka napájení membránové elektrolýzy elektřinou a rekonstrukce v rozvodně 10kV/110kV

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.

Opravy elektroinstalace a rozvodny na provoze VKc – koksochemická výroba

BRANO GROUP, a.s.

Hradec nad Moravicí, Dodávka a zapojení Transformátoru 22/04kV 1000kVA, ECO design provedení suché pro zajištění provozu vstřikolisů

BRANO GROUP, a.s.

Hradec nad Moravicí, Instalace nových rozvodů vč rozvaděčů pro napojení vstřikolisů SBU DS