REFERENCE

Krakowski Silesia s.r.o.

VEOLIA Energie ČR a.s.

Elektrárna Ostrava Třebovice – rekonstrukce  kotle č. 14

ŠKODA VAGÓNKA a.s.

elektroinstalace montážní hala – montovna vagónů

ARCELOR Mittal Ostrava a.s.

Rekonstrukce ovládání dopravníkových cest Aglomerace sever

ARCELOR Mittal Ostrava a.s.

Odprášení systému zařízení VP č. 3

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.

Elektronický požární systém 1 VÚ Kvarto – kabelové prostory + olejové sklady

ARCELOR Mittal Ostrava a.s.

Odprášení aglomerace Jih

Elektrárna Ostrava Třebovice – rekonstrukce  kotle č. 14

elektroinstalace montážní hala – montovna vagónů

Rekonstrukce ovládání dopravníkových cest Aglomerace sever

Odprášení systému zařízení VP č. 3

Elektronický požární systém 1 VÚ Kvarto – kabelové prostory + olejové sklady

Odprášení aglomerace Jih